01 / 02
02 / 02
مجمع متخصصین ایران - استعلام گواهینامه مجمع متخصصین ایران - اخبار و اطلاعیه‌ها مجمع متخصصین ایران - دوره های آموزشی
استعلام گواهینامه اخبار و اطلاعیه‌ها
همایش ها دوره‌های آموزشی

رویدادها و اطلاعیه‌ها

درباره‌ مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران

توسعه ارتقاء سطح تخصصی و کاربردی با هدف کارآفرینی در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران یک امر حیاتی محسوب می شود، زیرا سرمایه گذاری های زیر بنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و بطور کلی سرمایه های فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلا استفاده خواهد ماند.

بدین سبب مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین با مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی متفاوت، مطابق با آخرین استانداردهای علمی و به عنوان یک تشکیلات حمایتی مبادرت به حمایت معنوی از عموم متخصصین ایران نموده است.

با استعانت از خداوند متعال مجمع متخصصین ایران در سال 1381 فعالیت خویش را در حوزه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه اقتصادی و سیاسی آغاز نموده و با تاییدات دبیر کل مجمع متخصصین ایران دکتر خسرو نصیری زاده و ریاست مجمع متخصصین ایران دکتر کریم زارع، مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران در سال 1391 فعالیت خویش را به صورت جدی با حمایت سایر دستگاه های دولتی آغاز نموده است.. همچنین مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران به ریاست آقای ایمان مصدری و با مشارکت گروه متخصصین ایرانیان اقدام به انجام پروژه تهیه کتاب جامع متخصصین نموده است.

JoomShaper

© 2014 ISAORG All Rights Reserved

Powered by Binacity.com