01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

رویدادها و اطلاعیه‌های مجمع متخصصین ایران

درباره‌ مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران

توسعه ارتقاء سطح تخصصی و کاربردی با هدف کارآفرینی در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران یک امر حیاتی محسوب می­شود؛ زیرا سرمایه­ گذاری­های زیربنایی و بطور کلی سرمایه­های فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلا­استفاده خواهند ماند. زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه دانش کاربردی باشد تا قادر شوند با سرعت تغییر هماهنگ شوند؛ لذا داشتن دانش کاربردی برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد ضروری است.

با استعانت از خداوند متعال، مجمع متخصصین ایران در سال 1381 فعالیت خویش را در حوزه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آغاز نموده و با تاییدات ریاست و دبیر کل محترم مجمع متخصصین ایران، مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین ایران در سال 1391 فعالیت خویش را به صورت جدی آغاز نموده؛ که به حول قوه‌ی الهی با استقبال گسترده‌ی مدیران ارشد کشور و متخصصین رو به رو شده است.

JoomShaper

© 2016 ISAORG All Rights Reserved

Powered by Binacity.com